รองศาสตราจารย์ ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด

รองศาสตราจารย์ ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด

 

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาแผนกวิจัยและพัฒนาเกมของอาษาโปรดักชัน หลงใหลในงานสร้างเกมมายาวนานกว่า 22 ปี มีผลงานด้านเกมคือเกมซารอส เอ็กซ์ แบทเทิ้ล วางจำหน่ายบน Platform PC (2007) และ Arcade (2009), เป็นผู้แต่งตำราการพัฒนาเกมทั้ง 8 เล่ม อีกทั้งยังเป็นนักเขียนบทความทางวิชาการด้านการพัฒนาเกม มีการเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง หากมีเวลาว่างจากงานประจำจะไปถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาเกมให้แก่น้องๆที่สนใจโดยเป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ

เกมซารอส เอ็กซ์ แบทเทิ้ล - PC Version.  (2007)

 

เกมซารอส เอ็กซ์ แบทเทิ้ล - Arcade Version. (2009)

 

เกมซารอส เรียล แบทเทิ้ล - PR Ads. (2015)

ตำราสร้างเกมซีรี่ย์การพัฒนาเกมทั้งไทยและต่างประเทศ

บทความทางวิชาการ (2004-Present)

 

 

ARSA Framework (2004-Present)

www.arsa.ai

ทำความรู้จักอาษาเฟรมเวิร์คให้มากขึ้น
http://www.arsa.ai/arsaframework5g

 

 

 

https://sarosworld.com/arsa