เกม Match Warrior

โครงการ “Match Warrior” หรือ “สงครามคณิตศาสตร์”  นี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้โดยตัวซอฟท์แวร์จะรันแบบครอสแพลทฟอร์มรันบนระบบระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และวินโดว์โดยใช้ *อาษาเฟรมเวิร์ค เป็นตัวขับเคลื่อนหลักเหมาะสมสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

ในปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดคำนวณ แสดงเหตุและผล ที่บอกด้วยตัวเลขหรือว่า
ด้วยความสัมพันธ์ เด็กส่วนใหญ่แค่ได้ยินชื่อวิชาก็เบือนหน้าหนีเสียแล้ว และจากผลการวิจัยพบว่าเด็กไทยมีผล
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ที่ต่ำมาก ทางทีมงานจึงเล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้ จึงคิดและรวบรวมไอเดีย


เพื่อที่จะให้เด็กไทยยุคใหม่สามารถเข้าถึงวิชาคณิตศาสตร์ได้มากที่สุด เป็นการปลูกฝังว่า วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ได้ยากและน่า
กลัวอย่างที่คิด เราสามารถทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการคิดที่สนุกสนาน และสามารถ
เพลิดเพลินไปกับวิชาที่ว่าด้วยตัวเลขนี้ได้


ทางทีมงานผู้พัฒนาจึงเลือกพัฒนาเกมส์บนเครื่องสมาร์ทโฟนมาเป็นสื่อกลางให้เด็กยุคใหม่ได้เรียนรู้และเป็นสื่อที่เข้าถึงได้มากที่สุด 
ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของเกมส์ Match Warrior บนระบบปฏิบัติการ Android ด้วยอาษาเฟรมเวิร์ค

ตัวละครทั้งหมดในเกม

เบื้องหลังการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Photoshop และอาษาเฟรมเวิร์ค

ระบบการทำงานของเกม

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกม Match Warrior

เกมนี้ถูกพัฒนาโดย SOMJAE Studio มีทีมงานดังต่อไปนี้
1. นายปิยะพัชร แก้วชูศรี
2. นายพชรพล คำผุย
3. นายวรินทร นิมิตรบัญชา
4. นายธีรชัย โลหะภัณฑ์สมบูรณ์
5. นายรัตนไชย สิงห์ตระหง่าน
6. นายเอกพจน์ ทรวงมั่น
ซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รูปทีม

รูปโปสเตอร์เกม

ตัวเกมสามารถ download ได้จาก Google Playstore
https://goo.gl/cJdd69

วิดีโอเบื้องหลังและวิธีการเล่นเกม
https://youtu.be/1AFoA-zaKpo

เอกสารการวิจัยเกม Match Warrior + รูปทีมงาน + โปสเตอร์
https://goo.gl/dQBm2J

*อาษาเฟรมเวิร์ค ขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยแล้วและเป็นงานอันมีลิทสิทธิ์ดังนี้
1.) รหัสสิ่งประดิษฐ์ไทย: 6016050791 รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2.) เลขที่ลิขสิทธิ์: 356198 รับรองโดยสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์