SuratPottery

Startup Project

สุรัตน์ดินเผา 5G โดยนักศึกษาธรรมศาสตร์

จากผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาวสู่แอปดินเผา 5G

ตำนานเครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด

เกาะเกร็ดตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เกาะเกร็ดมีการทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวมอญที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทย

เครื่องปั้นดินเผาเกือบจะสูญหายไปเนื่องจากเดเหตุการณ์น้ำท่วมในปี พ.ศ.2539 แต่ชาวบ้านก็ได้รวมตัวขึ้นเพื่อที่จะรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอีกครั้ง ประกอบกับในขณะนั้นท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด ทำให้เครื่องปั้นดินเผาได้รับความนิยมมากขึ้น จึงทำให้เครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ดได้รับความนิยมอีกครั้ง และในปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดเหลืออยู่น้อยมาก จึงเป็นสาเหตุที่ทางทีมงานตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด

คุณลุงสุรัตน์เป็นผู้สืบทอดและดูแลเครื่องปั้นดินเผามาเป็นเวลานาน จนมีช่องทางในการติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดเป็นของตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ และกอปรในยุค 5G ที่เทคโนโลยีด้าน Application บนสมาร์โฟนแอนดรอยด์เข้ามาทำให้ทางนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจที่จะอัปเดตข้อมูของเครื่องปั้นดินเผานี้ให้เข้ากับยุคของ SmartCity และ SmartTravel ที่ข้อมูลทุกสิ่งจะเชื่อมโยงหาถึงกันได้ตลอดในทุกที่ทุกเวลา ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ทางทีมงานของเราจึงนำข้อมูลของลุงสุรัตน์ที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาและต่อยอดในการทำแอปพลิเคชั่น ดินเผา 5G By ลุงสุรัตน์ เกาะเกร็ด ในครั้งนี้

poster

การสร้างแอปพลิเคชั่น เครื่องปั้นดินเผาลุงสุรัตน์ (Surat Pottery)

การสร้างแอปพลิเคชั่น Surat Pottery ในครั้งนี้เป็นโปรเจกต์ในรายวิชา HIM 496 การออกแบบอนิเมชั่นและสื่อดิจิทัล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและสื่อสร้างสรรค์ (BMCI) ทางกลุ่ม seven dwarfs ได้นำเอาความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนออกแบบและเขียนโปรแกรม แอนิเมชั่นมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด อาจารย์ประจำรายวิชาที่คอยให้คำปรึกษาและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่น Surat Pottery

unnamed-2
unnamed

ทัวร์แอปพลิเคชั่น Surat Pottery

ภายในแอปพลิเคชั่น Surat Pottery จะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับร้านเครื่องปั้นดินเผาคุณลุงสุรัตน์ ตั้งแต่ทำเลที่ตั้ง วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผา กิจกรรม ตลอดจนช่องทางการติดต่อ โดยทำมาในรูปแบบที่อ่านง่าย สวยงาม และใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งทางกลุ่มได้ส่งมอบแอปพลิเคชั่นให้แก่คุณลุงสุรัตน์ บัวหิรัญ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 พร้อมกับพูดคุยถึงสิ่งที่ได้จากการสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นในครั้งนี้ด้วย

Screen Shot 2019-06-14 at 20.28.11
Screen Shot 2019-06-14 at 20.28.25
Screen Shot 2019-06-14 at 20.27.54
Screen Shot 2019-06-14 at 20.28.37
Screen Shot 2019-06-14 at 20.27.39
Screen Shot 2019-06-14 at 20.30.48

สัมภาษณ์ลุงสุรัตน์ เจ้าของตำนานเครื่องปั้นดินเผา

Q: หลังจากที่ทางกลุ่มนำเอาแอปพลิเคชั่นมาส่งมอบ คุณลุงคาดหวังกับแอปพลิเคชั่นนี้อย่างไรบ้างครับ?
Surat: “แอปฯนี้ก็น่าจะเป็นฐานข้อมูลที่ดีแบบว่าถ่ายทอดให้กับคนที่เขาอยากเข้ามาศึกษาเรื่องเครื่องปั้นดินเผาและชุมชนเกราะเกร็ดของเรา”

Q: แอปพลิเคชั่นนี้มีประโยชน์อะไรกับเครื่องปั้นดินเผาอย่างไรบ้างครับ?
Surat: “ก็มีประโยชน์ในด้านเรื่องความรู้และก็การถ่ายทอดข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว”

Q: มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับที่มีกลุ่มนักศึกษาเข้ามาบริการพัฒนาแอปพลิเคชั่น?

Surat: “ก็คือว่าทางสถาบันการศึกษาก็สนใจที่จะช่วยเหลือชุมชนให้มีความสะดวกรวดเร็วในเรื่ององค์ความรู้ของชุมชนได้มากขึ้น”

Q: หลังจากที่คุณลุงได้ลองใช้แอปพลิเคชั่นรู้สึกอย่างไรบ้างครับ?
Surat: “ก็รู้สึกว่ามันก็สะดวกรวดเร็วแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปอธิบายให้กับคนที่เขาอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปั้นดินเผามากแล้วก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลอย่างสะดวกและรวดเร็ว”

Q: คุณลุงอยากให้มีปรับปรุงแก้ไขแอพพลิเคชั่นตรงส่วนไหนหรือเพิ่มเติมตรงส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับ?
Surat: “ก็คงต้องเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปอีกค่อนข้างจะเยอะเรื่องกระบวนการผลิตต่างๆ”

ลุงสุรัตน์และทีมงานผู้พัฒนาแอปในครั้งนี้

9841361855684
60345440_2314264108642128_330600082497863680_n

คลิปวีดีโอการนำเสนอแอปกับลุงสุรัตน์

คลิ๊กที่ปุ่มเพื่อรับชมคลิปวีดีโอการนำเสนอแอปกับลุงสุรัตน์ 5G

คลิปวีดีโอเบื้องหลังการสร้างแอป Surat Pottery

คลิ๊กที่ปุ่มเพื่อรับชมคลิปวีดีโอเบื้องหลังการสร้างแอป Surat Pottery จากทีมงานนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทีมงาน

Screen Shot 2019-06-14 at 20.08.58

นายณัฐพงศ์ สนุ ทรสวัสดิ์5723760517

หน้าที่ Computer Animator,Graphic Design, Production and Creative

Screen Shot 2019-06-14 at 20.09.13

นายกฤษฏ ศิริอวยชัย 5923760044
หน้าที่ Coordinator

Screen Shot 2019-06-14 at 20.09.25

นางสาวนิษฐิดา โพธิ์ทอง 5923760408
หน้าที่ Coordinator

Screen Shot 2019-06-14 at 20.09.32

นายพลสทิธิ์ ลีลาอภินนัท์ 5923760580
หน้าที่ Computer Animator and Coordinator

Screen Shot 2019-06-14 at 20.09.39

นางสาวพิมพ์ชนก พลูศิลป์ 5923760622
หน้าที่ Documentation,Auditor and Marketing

Screen Shot 2019-06-14 at 20.09.50

นางสาวมาลัยทิพย์ ขลิบเพ็ง 5923760697

หน้าที่ Documentation, Auditor and Marketing and Graphic Design

Screen Shot 2019-06-14 at 20.09.56

นางสาววนาลี พึ่งบุญ ณ อยุธยา 5923760721

หน้าที่ Computer Animator,Graphic Design, Production and Creative

Screen Shot 2019-06-14 at 20.10.04

นายอมฤต วณิชย์เจริญสกุล 5923760879
หน้าที่ Coordinator

Screen Shot 2019-06-14 at 20.10.13

นายพงศกร ฐานิจสระ 5923760556
หน้าที่ Coordinator

MOU

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างลุงสุรัตน์ และกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562

S__9994257
S__9994258

คลิปวีดีโอการลงนาม MOU

ระหว่างลุงสุรัตน์ และกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจัย

การพัฒนาแอปพลิเคชั่น SURAT POTTERY ด้วยอาษาเฟรมเวิร์ค

Screen Shot 2019-06-14 at 19.50.38

คอร์สเรียนออนไลน์กับทีมงาน seven dwarfs ชื่อคอร์ส:

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ด้วยอาษาเฟรมเวิร์ค

1. เริ่มต้นโปรแกรมแรกกับอาษาเฟรมเวิร์ค (8.37 นาที)

1.1 การติดตั้งเครื่องมืออาษาเฟรมเวิร์ค เวลา 0.10

1.2 การควบคุมทัชสรีน เวลา 2.56 

1.3. การหมุนเลเยอร์ เวลา 3.23

1.4 การโหลดไฟล์ PSD ในโปรแกรมอาษาสตูดิโอ เวลา 6.20

1.5 การติดตั้งไฟล์ APK บนโปรแกรม BlueStacks เวลา 7.12

2. การควบคุมทัชสกรีนและไฟล์ Audio (6.25 นาที)

2.1 เริ่มต้นกับอาษาสตูดิโอ เวลา 0.24

2.2 การใส่โค้ด Audio ในโปรแกรม Photoshop เวลา 2.25

2.3 การ Deploy แอปไปสู่แอนดรอยด์ เวลา 3.53

2.4 การติดตั้งไฟล์ APK บนโปรแกรม BlueStacks เวลา 4.46

3. การควบคุม Video และ Workshop การเผยแพร่แอปไปบน Google Play Store (8.08 นาที)

3.1 การควบคุม Video เวลา 0.52

3.2 การกำหนดขนาดของ Video เวลา 2.04

3.3 การแสดง Video บนอาษาสตูดิโอ เวลา 3.36

3.4 การ Deploy แอปไปสู่แอนดรอยด์ เวลา 3.57

3.5 การติดตั้งไฟล์ APK บนโปรแกรม BlueStacks เวลา 4.51

3.6 การเผยแพร่แอปไปบน Google Play Store เวลา 5.53

4. Workshop การนำเสนอการสร้างแอปพลิเคชั่น Surat Pottery ตอนที่ 1 (3.22 นาที)

5. Workshop การนำเสนอการสร้างแอปพลิเคชั่น Surat Pottery ตอนที่ 2 (จบ) (4.15 นาที)

Contact

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โทรศัพท์ 02-623-5055-8

License

ข้อมูลเครื่องปั้นดินเผาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของคุณลุงสุรัตน์ บัวหิรัญ, แอปพลิเคชั่น Surat Pottery และคอร์สออนไลน์ในเว็บนี้เป็นลิขสิทธิ์ของทีมผู้พัฒนา, อาษาเฟรมเวิร์คเป็นลิขสิทธิ์ของอาษาโปรดักชัน